Nazwa kursu
Pakiety cenowe
Opcja A
Promo
Opcja B
Standard
Opcja C
Individi
Czasy spędzony pod wodą
Discover Tec Rec
Spróbuj nurkowania technicznego
250,-
250,-
tel.
100`
1500,-
1700,-
tel.
400`
1200,-
1400,-
tel.
400`
1500,-
1700,-
tel.
400`
  Pakiet
Tec Rec 40/45/50
3500,-
4000,-
tel.
1200`
2000,-
2500,-
tel.
500`
2500,- 3000,- tel. 300`
  Pakiet
Tec Rec Trimix 65/90
3500,-
4000,-
tel.
800`
Pakiet 
Tec Rec All in 40/45/50/65/90
7000,-
8000,-
tel.
2000`
450,-
500,-
tel.
------
Tec Siedmount 1500,- 1700,- tel. 500`

Warsztaty Tec Camp

(3 dni poprawa umiejętności)

1500,- 2000,- tel. 600`

    Cena obejmuje

 • materiały dydaktyczne

    Cena nie obejmuje:

 • gazów (powietrze; tlen; nitrox; hel)
 • wypożyczenia brakującego sprzętu
 • logistyki kursu - przejazdu, spania, jedzenia
 • gazów i logistyki instruktora
 • UWAGA w przypadku realizacji szkoleń w oparciu o Płetwal Poznań, dopłata 500zł do pakietu, pokryje wszystkie powyższe koszty! (Nie dotyczy mieszanek trimiksowych)
 • koperty certyfikacyjnej PIC
 • PAKIET A - dotyczy uregulowania całości należności przed rozpoczęciem szkolenia, w gotówce, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
Cennik szkoleń instruktorskich
Nazwa kursu
Pakiety cenowe
Opcja A
Promo
Opcja B
Standard
Opcja C
Individi
Czasy spędzony pod wodą
1000,-
1200,-
tel.
400`
3500,-
4000,-
tel.
1200`
3500,-
4000,-
tel.
800`
450,-
500,-
tel.
-----------
1500,-
1700,-
tel.
300`

    Cena obejmuje

 • materiały dydaktyczne

    Cena nie obejmuje:

 • gazów (powietrze; tlen; nitrox; hel)
 • wypożyczenia brakującego sprzętu
 • aplikacji instruktorskiej Tec Rec
 • logistyki kursu - przejazdu, spania, jedzenia
 • gazów i logistyki trenera