Training day to jednodniowy warsztat przygotowujący do uczestnictwa w programie instruktorskim. Łączy w sobie elementy treningu i edukacji z danego zakresu. Uczestnicy poprzez różne formy aktywnego udziału wymieniają się swoimi doświadczeniami, jak również bazują na wiedzy i kompetencjach trenera, a następnie uczą się konkretnej umiejętności. Dzięki takim warsztatom przekonasz się, na jakim poziomie jest Twoja aktualna wiedza nurkowa oraz umiejętności wodne. W dalszym kroku będziesz wiedział jak przygotować się do swojej przygody na kursie instruktora nurkowania lub Divemastera.

Minimum wstępne dla uczestników programu to stopień ratownika nurkowego. Program nie wiąże się z żadnym egzaminem czy certyfikatem, ma na celu ukazanie silnych i słabych stron kandydata na instruktora.